Vaaliteemani

ARVOKAS ARKI - OMAVARAINEN MAASEUTUMME - YRITTÄJYYS PERUSPILARINA

TALOUS JA TOIMEENTULO: Kannattava työnteko ja yrittäjyys luo perustan yhteiskuntamme hyvinvoinnille. Suomi elää metsästä. Meidän tulee saada itse päättää metsistämme. Verotus tulee kohtuullistaa työntekijöille, pk-yrittäjille, eläkeläisille ja omaishoitajille sekä lapsiperheille. Sähkön, polttoaineiden ja ruuan hinta tulee pitää siedettävänä. Etätyö ja monipaikkaisuus on tulevaisuuden työntekoa ja yrittämistä. Ne tarvitsee toimivan tietoliikenteen ja tiestön. Valtion ja kuntien tulee karsia hallintorakenteita ja byrokratiaa.

TURVALLISUUS: Ulkoinen turvallisuus varmistetaan omalla vahvalla puolustuksella sekä Natolla. Sisäinen turvallisuus on suomalaisen arjen turvaa kadulla, liikenteessä, työpaikalla, sote-palveluissa ja ihmisten kesken. Ruuan omavaraisuus turvattava. Asiat tärkeysjärjestykseen Suomi suomalaiselle. Poliisi tarvitsee riittävät resurssit.

KOULUTUS: Hyvinvoinnin ja sivistyksen kivijalka. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulee keskittyä perusasioihin lapsi ja nuori kokonaisuutena huomioiden. Tukea pitää antaa yksilöille ja perheille. Toisen asteen koulutuksessa täytyy keskittyä työvoimatarpeeseen sekä yrittäjyyteen. TKI-koulutusta tulee harjoittaa yliopistojen lisäksi myös ammattikorkeakouluissa.

Vastuullinen arvokas arki tehdään yhdessä! 

 

Vaaliteemani eduskuntavaaleissa kevät 2023 

* Toimeentulo ja talous (työnteon kannattavuus ja osaamsien kehittäminen koulutuksella)

* Vireä ja omavarainen maaseutu (monipaikkaisuus, metsä)

* Saavutettavat etä- ja liikenneyhteydet (tiestö kuntoon, oikorata, bensan hinta, dieselvero pois))

* Ennaltaehkäisevä hyvinvointi voimavarana (omaishoito, mielenhyvinvointi, keliakiakorvaus takaisin)

* Matkailun ja vapaa-ajan monet muodot (yrittäjyys, lähiruoka, vesistömme)

* Varautuminen ja turvallisuus (vapaaehtoinen maanpuolustus, ampumaradat turvattava)Vaaliteemani hyvinvointialuevaaleissa tammikuussa 2022

Arvokas arki ja arjen tekijät -toimivat ja nopeasti saatavat peruspalvelut vauvasta vaariin lähellä

Tasavertaisten palvelujen saatavuus koko Etelä-Savon alueella: erikoissairaanhoito, kotihoito, omaishoito

Asiakasmaksujen ja jonotusaikojen kohtuus sotepalvelujen käyttäjille

Mielenterveyden palvelujen kehittäminen; mielenhyvinvoinnin tarkastukset käyttöön.

Yksinäisyyden poistaminen

Ikäihmisen kotona asumisen tukeminen, kotihoidon ja palveluasumisen muotojen kehittely asiakaslähtöisesti

Maakuntaverolle EI!

Tarkka talous ja kevyt hallinto, jotta arjen tekijöitä on perustoiminnoissa!

Vapaapalokuntatoiminnan vahva tukeminen!

Vaaliteemani kuntavaaleissa kesällä 2021 Maaseutukaupunki Mikkeli

Kaupungissamme tulee olla asumisen, kasvamisen, kehittymisen, harrastamisen ja elämisen mahdollisuudet joka puolella. Tiestömme ja etäyhteydet mahdollistavat myös monimuotoisen kesäasumisen. Upea ja kaunis luontomme on vetovoimatekijä, joka tulee hyödyntää paremmin sekä vakiasukkaiden elämisessä että vapaa-ajan vietossa. Kesäasukaskaupunkina Mikkelin tulee edistää monipaikkaisuutta ja innovoida uusia palvelumuotoja matkailuun esim. karavaanareiden matkaparkit, luontokohteidemme palvelut, matkailun palvelutuottajien parempi palvelutarjonta ja palvelukokonaisuudet.

ARVOKASTA ARKEA

Mikkeliläisen vauvasta vaariin tulee kokea arkensa arvokkaana, jossa on saatavilla laadukkaat peruspalvelut. Arvokkaaseen arkeen kuuluvat työ, Koti, terveyspalvelut,osallisuus, harrastukset ja henkinen pääoma. Erityisen lähellä sydäntäni ovat omaishoito ja erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Kaupunkimme hyvinvointi mitataan kaikkein heikommassa asemasa olevien hyvinvoinnilla. Kasvatustieteen ammattilaisena ja erityisopettajana ykkösasiani on päättäjänä huolehtia lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnista, koulutuksesta ja opetushenkilöstön työolosuhteista ja terveistä koulurakennuksista. Kun eduskunta hyväksyy Sote-uudistuksen, jää kunnan suurimmaksi ja tärkeimmäksi tehtäväksi koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen ja sen vuoksi päättäjänä tulee olla opettaja. Jokaisen lapsen ja nuoren oppimis-, kasvamis- ja kehittymispolun tulee olla turvallinen, laadukas ja lähellä kotia. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö ja tarvitsee aikuisen tuen kasvamiseensa ja oppimiseensa.


Yritteliäisyys ja talous

Yritteliäistä toimintakulttuuria Ja elämäntapaa on mahdollista luoda lapsuudesta vanhuuteen saakka. Mikkelin talous on saatava yhteistyöllä kuntoon ja se tapahtuu keskittymällä kunnan perustehtävään. Strateginen tavoite tulee olla selkeä ja siihen määritelty työnjako, vastuut ja johtaminen joka tasolla. Alijäämiä ei tule hyväksyä. Ylivarojen eläminen on lopetettava ja keskityttävä kunnan perustehtäviin kuntalain mukaisesti. Kaupungin tulee olla ketterä, nopea ja mahdollistava yritysmyönteinen kumppani yrityksille. Tällä tarkoitan kaavoitusta, tontteja ja toimitiloja.