KOULUTUKSENI


 

Äitiys 23 vuotta, erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren äitinä

Ylioppilastutkinto 1991, Iisalmen Lukio

Koulunkäyntiavustaja ja liikunnanohjaaja 1993, Varalan Urheiluopisto

Kasvatustieteen maisteri 1997, Oulun Yliopisto Kajaanin opettajankoulutuslaitos

Opetushallinnon tutkinto 2000,Opetushallitus

Erityisopettajatutkinto 2006 , Jyväskylän yliopisto

Oppilaitosjohdon peruskoulutusohjelma 2008, OPEKO

Lexia ja Ekapeli-oppimisympäristöt, 2009,Jyväskylän yliopisto, Niilo Mäki instituutti

Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen tukeminen kunnissa- kehittämishanke, 2010 Opetushallitus

Johtamisen erikoisammattitutkinto 2011

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2013

Järjestyksenvalvoja, lisävoimankäyttö ja kaasusumukoulutus 2014

Autismin kirjon asiantuntijakoulutus 2015 Jyväskylän yliopisto

Erilaiset liikunnanohjauksen lisäkoulutukset:Lavis-lavatanssijumppaohjaaja, Vire-Lavis, Plus-Lavis

HHJ-kurssi (hyväksytty hallituksen jäsen) koulutus 2021