Ajatuksiani

Meidän tulee ottaa kiinni kaikista niistä ideoista, joilla Itäistä Suomea ja Etelä-Savoa saadaan vetovoimaisemmaksi: uusia yrityksiä ja jo olemassaolevien yrityksien vahvistamista, työpaikkoja tekijöille, monipaikkaisuuden mahdollistaminen, tiestö ja laajakaistayhteydet kuntoon.

Haluan muuttaa elinvoiman suuntaa Itä-Suomessa. Jo olemassaoleviin yrityksien olosuhteiden mahdollistaminen ja parantaminen sekä uusien yrityksien sijoittuminen tuovat tuloja ja työpaikkoja. Itä-Suomen ja Etelä-Savon yritysmaailma luo pohjan elinvoimalle ja se kaipaa riman nostoa ja imagon kohotusta. Tarvitsemme ylikunnallisten toimijan yli kuntarajojen toimimaan yksityisen sektorin tukena koulutuksen ja tutkimuksen pohjalta. Palveluita ja toimintatapoja arkeen, jossa yritysten liiketoimintaa tuetaan konkreettisilla tavoilla.

Haluan puuttua ylisuuriin rakenteisiin ja niiden kustannuksiin. Talous niin Suomessa kuin maakunnassamme on oltava kunnossa. Kuntien keskittyminen perustehtäviinsä suomalaisuus edellä ja asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen tulee olla kirkastettuna päätöksenteossa.

Alueemme on vapaa-ajan asukkaiden merkittävin vapaa-ajan ja monipaikkaisuuden kohde. Haluan edistää monipaikka-asumista eli kaksoiskuntalaisuutta. Se mahdollistaa lisätuloja ja yrittäjyyttä.

Toimintani lähtee arjesta, jota elämme. Omaishoitajan, yrittäjän, lapsiperheen ja eläkeikäisen arki ovat lähellä sydäntäni ja teen jokaisessa kokouksessa parhaani edistääkseni hyvää elinvoimaista elämää. Eduskuntavaaliehdokkaana haluan toimia maaseudun ruokaturvan, metsän monimuotoisuuden sekä maamme turvallisuuden takaamiseksi. Myöskin omaishoitajien ja eläkeläisten verotuksen tarkastelu työvoimapulan ja arvotuksen suhteen on tärkeää.

Arjen järkeä ja tarkkaa taloudenpitoa päätöksiin!

Päätöksien vaikuttavuuden arviointia

Päätöksenteon toimintakulttuuriin ketteryyttä, suoraviivaisuutta, perustehtäviin ja perustoimintoihin keskittymistä sekä johtamista joka tasolla.

Olen aito, rehellinen, oikeudenmukainen, sidonnaisuuksista vapaa, rohkea yhteisten asioiden hoitaja. Yhteistyöllä tuotan yhteistä hyvää. Maaseutu on minulle rakas!

TALOUS JA TOIMEENTULO: Kannattava työnteko ja yrittäjyys luo perustan yhteiskuntamme hyvinvoinnille. Suomi elää metsästä. Meidän tulee saada itse päättää metsistämme. Verotus tulee kohtuullistaa työntekijöille, pk-yrittäjille, eläkeläisille ja omaishoitajille sekä lapsiperheille. Sähkön, polttoaineiden ja ruuan hinta tulee pitää siedettävänä. Etätyö ja monipaikkaisuus on tulevaisuuden työntekoa ja yrittämistä. Ne tarvitsevat toimivan tietoliikenteen ja tiestön. Valtion ja kuntien tulee karsia hallintorakenteita ja byrokratiaa.

TURVALLISUUS: Ulkoinen turvallisuus varmistetaan omalla vahvalla puolustuksella sekä Natolla. Sisäinen turvallisuus on suomalaisen arjen turvaa kadulla, liikenteessä, työpaikalla, sote-palveluissa ja ihmisten kesken. Ruuan omavaraisuus turvattava. Asiat tärkeysjärjestykseen -Suomi suomalaiselle. Poliisi tarvitsee riittävät resurssit.

KOULUTUS: Hyvinvoinnin ja sivistyksen kivijalka. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulee keskittyä perusasioihin lapsi ja nuori kokonaisuutena huomioiden. Tukea pitää antaa yksilöille ja perheille. Toisen asteen koulutuksessa täytyy keskittyä työvoimatarpeeseen sekä yrittäjyyteen. TKI-koulutusta tulee harjoittaa yliopistojen lisäksi myös ammattikorkeakouluissa.

Vastuullinen arvokas arki tehdään yhdessä!