Ajatuksiani

Meidän tulee ottaa kiinni kaikista niistä ideoista, joilla Etelä-Savoa saadaan vetovoimaisemmaksi: uusia yrityksiä ja jo olemassaolevien yrityksien vahvistamista, työpaikkoja tekijöille, monipaikkaisuuden mahdollistaminen, tiestö ja laajakaistayhteydet kuntoon.

Arjen järkeä ja tarkkaa taloudenpitoa päätöksiin!

Päätöksien vaikuttavuuden arviointia

Päätöksenteon toimintakulttuuriin ketteryyttä, perustehtäviin ja perustoimintoihin keskittyminen sekä johtaminen joka tasolla.